Wellpappe_10

Declarație de confidențialitate

Acordăm o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal ale candidaților, angajaților, partenerilor contractuali și tuturor terților asociați cu noi. Din acest motiv, prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv în temeiul prevederilor legale ( printre altele regulamentul UE de bază cu privire la protecția datelor, lege privind regimul telecomunicațiilor, legea privind protecția datelor). Prin această declarație de confidențialitate vă informăm cu privire la aspectele esențiale în domeniul prelucrării datelor la utilizarea paginii noastre de internet.

Ce reprezintă datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană fizică. În acest sens este esențial faptul că este vorba deja despre date cu caracter personal imediat ce persoana fizică în cauză poate fi identificată în baza datelor (printre altele prin atribuirea unui nume de utilizator). Din categoria datelor cu caracter personal fac parte de exemplu numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră, numărul dumneavoastră de telefon sau data nașterii dumneavoastra. În ceea ce privește informațiile statistice care nu pot fi asociate direct sau indirect cu dumneavoastră (de exemplu atractivitatea paginilor individuale de pe site-ul nostru sau numărul de utilizatori ai unei pagini), nu este vorba despre date cu caracter personal.

Cine deține calitatea de autoritate responsabilă pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Ganahl Aktiengesellschaft colectează și prelucrează datele dumneavoastră în calitate de autoritate responsabilă.
Pentru întrebări și recomandări vă stăm la dispoziție cu plăcere:

Ganahl Aktiengesellschaft
Rotfarbweg 5
A-6820 Frastanz
Telefon +43 (0)5522/518 41-0 | datenschutz@rondo-ganahl.com

Care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm și care este scopul în care le utilizăm?

Depunerea candidaturilor online
Pe pagina noastră de internet aveți la dispoziție un sistem de depunere online a candidaturilor. În acest sens, datele dumneavoastră de candidatură sunt prelucrate în scopul procesării candidaturii dumneavoastră, fiind colectate și prelucrate în acest sens următoarele date cu caracter personal:

Prenume și nume de familie
Adresa
Numărul de telefon
Adresa de e-mail 
Data nașterii și locul nașterii
Cetățenie
Sex
Stare civilă
Serviciul militar/civil obligatoriu
Copii
Categoria permisului de conducere
Programul de lucru
Locația
Poziția
Conținutul mesajului 
Pagina de internet
Firma
Anexele la documentele de depunere a candidaturii, curriculum vitae, certificate și alte documente

Datele dumneavoastră de candidatură, în format electronic, sunt transmise în acest sens automat pentru prelucrarea ulterioară către departamentul nostru de resurse umane. Dorim să vă atragem atenția asupra faptul că respectivele candidaturi pe care ni le transmiteți prin e-mail ne sunt transferate în formă necodată.

Care este durata de stocare a datelor mele cu caracter personal?

Nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopurile respective de prelucrare. În situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse. În cele ce urmează sunt prezentate duratele de stocare stabilite de noi:
imediat, respectiv cel târziu la 12 luni de la finalizarea procedurii de depunere a candidaturi.

 

Nerespectarea obligației de punere la dispoziție a datelor cu caracter personal produce efecte?

Nerespectarea obligației de punere la dispoziție a datelor cu caracter personal poate produce consecințe diferite. În principiu, în lipsa datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu dispunem de posibilitatea de a prelucra serviciile menționate ale paginii de internet (candidatura online).

Care sunt drepturile care vă revin în calitate de utilizator al paginii de internet Ganahl AG?

Aveți la dispoziție drepturi la informare, rectificare, ștergere, restricționare, transmisibilitate a datelor, revocare și contestare. În măsura în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă cerințele cu privire la protecția datelor sau dacă drepturile dumneavoastră în materia protecției datelor au fost afectate în alt mod, dispuneți de posibilitatea de a formula plângere în acest sens la autoritatea de supraveghere. Competența în acest sens revine autorității de protecție a datelor.

Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu plăcere contactele menționate mai sus sau mai jos din cadrul societății Ganahl Aktiengesellschaft.

Cum sunt protejate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ganahl Aktiengesellschaft aplică măsuri tehnice și organizatorice de siguranță pentru a proteja datele stocate cu caracter personal împotriva modificării neautorizate accidentale sau intenționate, a pierderii sau a distrugerii și împotriva accesării de către persoane neautorizate. Măsurile noastre tehnice de siguranță sunt perfecționate continuu, în funcție de evoluția tehnică.

Care sunt tehnologiile suplimentare de Tracking utilizate pe pagina de internet a firmei Ganahl AG?

§ 8.1 Google Analytics
Acest site utilizează Google Universal Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziție de către Google Ireland Limited („Google“). Google Universal Analytics utilizează așa-numite „Cookies”, fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site sunt transmise de regulă către un server Google din USA și sunt stocate la locația respectivă. În cazul activării anonimizării IP-ului în acest mod, adresa dumneavoastră IP este trunchiată însă în prealabil de către Google la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și trunchiată la destinație. În numele administratorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile la nivelul site-ului și pentru a presta servicii suplimentare în beneficiul administratorului paginii de internet, asociate utilizării paginii și a internetului. Adresa IP furnizată către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Universal Analytics nu va fi asociată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului utilizat de dumneavoastră ca browser; cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că, în măsura în care procedați în acest mod, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile oferite de acest site. În mod suplimentar, puteți preveni colectarea de către Google a datelor generate de cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea din acest punct. Dispuneți de posibilitatea de a evita înregistrarea prin intermediul Google Universal Analytics, prin selectarea următorului link. Este aplicat un Opt-Out-Cookie, care previne înregistrarea viitoare a datelor dumneavoastră la accesarea acestei pagini de internet: dezactivarea Universal Analytics 

În această secțiune regăsiți informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și la protecția datelor. Atragem atenția asupra faptului că, la nivelul acestei pagini de internet, Universal Analytics a fost extinsă cu codul „ga('set', 'anonymizeIp', true);“ pentru a garanta o înregistrare anonimizată a adreselor IP (așa-numit IP-Masking).

În mod suplimentar, utilizăm Google Universal Analytics pentru a evalua datele din AdWords și din Double-Click-Cookie în scopuri statistice. În măsura în care nu doriți acest lucru, dispuneți de posibilitatea de dezactivare a acestei opțiuni prin managerul pentru cerințele de afișare.

Google Analytics
Ganahl AG Website utilizează serviciul „Google Analytics“, pus la dispoziție de către Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), pentru analiza modalității de utilizare a paginii de internet. Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sunt expediate de regulă către un server Google din SUA și sunt stocate la locația respectivă.

Pe pagina noastră este implementat un sistem de anonimizare a adresei IP pentru utilizatori pe teritoriul statelor membre ale UE și ale Spațiului Economic European (mențiune: adresa dumneavoastră IP este înregistrată, însă este anonimizată fără întârziere). În acest mod este posibilă doar o localizare fără legătură cu persoana. În cadrul acordului pentru prelucrarea datelor în calitate de operator mandatat, încheiat de noi cu Google Ireland Limited, această companie realizează, cu ajutorul informațiilor colectate, o evaluare a utilizării paginii de internet și a activității acesteia și prestează servicii asociate utilizării internetului.

În mod suplimentar, prin intermediul unui Browser-Plugin, dispuneți de posibilitatea de a preveni transmiterea informațiilor colectate prin intermediul cookie-urilor (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) către Google Ireland Limited și utilizarea acestora de către Google Ireland Limited. Următorul link vă permite accesarea următorul plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Regăsiți informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor de către Google Ireland Limited la adresa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de​

Când sunt utilizate cookie-uri pe pagina de internet Ganahl AG?

În principiu este posibilă utilizarea paginii noastre de internet Ganahl AG fără cookie-uri (mențiune: Cookie-urile reprezintă mici fișiere text, stocate cu ajutorul browser-ului pe terminalul dumneavoastră). Dacă nu doriți acest lucru, dispuneți de posibilitatea de a configura browser-ul dumneavoastră astfel încât să fiți informat cu privire la activarea de cookie-uri și să permiteți acest aspect numai în situația concretă. La nivelul paginii de internet a Ganahl AG este implementat un sistem de utilizare a cookie-urilor. La dezactivarea cookie-uri poate fi limitată funcționalitatea paginii noastre de internet.

Detalii cu privire la utilizarea de cookie-uri​
Cookie-urile, precum și alte tehnologii de tracking, precum și funcții suplimentare de analiză web pot fi utilizate pe platforma noastră de internet într-o modalitate variată. Informațiile generate prin intermediul cookie-urilor sunt transferate către propriul nostru server și sunt stocate exclusiv la nivelul respectiv. Acestea sunt destinate creșterii în ansamblu a atractivității paginii noastre de internet, cu îmbunătățirea eficienței și a siguranței acesteia. În mod suplimentar, cookie-urile sunt utilizate pentru măsurarea frecvenței de accesare a paginii și pentru navigarea generală. 
Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru simplificarea procedurii de achiziții și pentru executarea ulterioară a contractului, în cadrul cookie-urilor sunt memorate datele IP ale titularului conexiunii, la care se adaugă numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră și numărul dumneavoastră de telefon.

Prin utilizarea paginii noaste de internet vă exprimați acordul cu privire la aplicarea de cookie-uri de către noi. În setările pentru browser-ul dumneavoastră, dispuneți de posibilitatea de a refuza activarea de cookie-uri. Vă rugăm să consultați în instrucțiunile dezvoltatorului browser-ului dumneavoastra modalitatea în care poate fi realizată această posibilitate din punct de vedere tehnic. În situația în care optați împotriva anumitor cookie-uri tehnice și/sau funcționale, funcția paginii noastre de internet poate fi eventual restrânsă. În mod suplimentar, cookie-urile rămân stocate parțial pe terminalul dumneavoastră până la momentul la care le ștergeți manual.

Plugin-uri pentru clipuri video YouTube

Pe pagina noastră de internet sunt integrate elemente de conținut ale furnizorilor terți. Aceste elemente de conținut sunt puse la dispoziție de către Google Ireland Limited („furnizori"). YouTube este administrată de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”).
Cu privire la clipurile video YouTube, integrate la pagina noastră de internet, este activată setarea extinsă a protecției datelor. Aceasta înseamnă că nu sunt colectate și memorate de către YouTube informații cu privire la persoanele care accesează pagina, exceptând situația în care persoanele în cauză redau clipul video.
Vă rugăm să consultați scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de către furnizori, precum și drepturile aferente ale acestora și opțiunile de configurare pentru protejarea sferei lor private în declarația de confidențialitate a Google.

 

Contact

Rondocarton România (toate fabricile)