Wellpappe_10

Veri Koruma Beyanı

Biz, bize işe girmek için müracaat edenlerin, çalışma arkadaşlarımızın, sözleşme partnerlerimizin ve bizimle bağlantısı bulunan üçüncü şahsıların şahsi verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle veriliniz tarafımızdan sadece yasal hükümler doğrultusunda işleme tabi tutulmaktadır (diğerlerinin yanı sıra AB Temel Veri Koruma Düzenlemesi, Telekomünikasyon Yasası, Verilerin Korunması Yasası). Bu veri koruma beyanı ile İnternet sayfamızın kullanılması esnasındaki veriler üzerinde işlem yapma hakkındaki önemli konular hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

Şahsi veriler nelerdir?

Doğal bir şahıs ile ilgili bütün veriler şahsi verilerdir. Bu esnada önemli olan bu doğal şahsın veriler yardımı ile tespit edilebilmesi önem taşımaktadır (diğerlerinin yanı sıra bir kullanıcı ismi yardımı ile). (Şahsi verilere örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız veya doğum tarihiniz gibi bilgiler dâhildir). Sizinle direkt veya dolaylı olarak bağlantı kurulabilecek olan istatistiksel veriler (örneğin İnternet sunumlarımızın kullanılma sayısı veya bir sayfanın kullanıcı sayısı) şahsi veriler değildir.

Şahsi verilerinizin toplanması ve işleme tabi tutulması için sorumlu olan merci neresidir?

Verilerinizin toplanması ve işleme tabi tutulmasının sorumluluğu Ganahl Anonim Şirketine aittir. Soru ve önerileriniz için memnuniyetle bize müracaat edebilirsiniz:

Ganahl Aktiengesellschaft
Rotfarbweg 5
A-6820 Frastanz
Telefon +43 (0)5522/518 41-0 | datenschutz@rondo-ganahl.com

Tarafımızdan hangi şahsi veriler toplanmakta ve hangi amaç için kullanılmaktadır?

Online-İş Müracaatları
İnternet sayfamızda sizin için bir Online-İş Müracaatı sistemi bulunmaktadır. Bu esnada iş müracaatı evraklarınız şahsi verileriniz toplanıp işleme tabi tutularak müracaatınızın işleme konulabilmesi için işleme tabi tutulmaktadır:

Adı, Soyadı
Adres
Telefon numarası
Elektronik posta adresi
Doğum tarihi ve doğum yeri
Tabiiyeti
Cinsiyeti
Medeni durumu
Askerlik durumu/Sivil hizmet
Çocuklar
Ehliyet sınıfı
Hizmet süreleri
Konum yeri
Pozisyon
Mesajın içeriği
İnternet sayfası
Firma
İş müracaatının ekleri, öz geçmiş, karneler ve diğer evraklar

Elektronik iş müracaatı verilerinizi bu esnada tarafımızdan otomatik olarak personel büromuza aktarılmaktadır. Bize elektronik posta ile göndermiş olduğunuz iş müracaatınızın bize şifresiz olarak ulaştırılmakta olduğuna dikkatinizi çekeriz.

Şahsi verilerim ne kadar süre kayıtlı olarak tutulmaktadır?

Verilerinizin tarafımızdan ilgili amaç süresi için ihtiyacımız olduğu süreden fazla kayıtlı tutulmamaktadır. Veriler sözleşme ile kararlaştırılmış olan mükellefiyetler veya yasal mükellefiyetler için artık gerekli değil iseler, silinmektedirler. Aşağıda tarafımızdan belirlenmiş olan kayıtta tutma süreleri gösterilmektedir:
İş müracaatı işleminin tamamlanmasından hemen sonra veya en geç 12 ay sonra.

Şahsi verilerin kullanımının kabul edilmemesinin bir etkisi bulunmakta mıdır?

Şahsi verilerin kullanılmasının kabul edilememesinin değişik neticeleri bulunabilmektedir. Asıl olarak şahsi bilgileriniz olmadan İnternet sayfası hizmetini (Online iş müracaatı) işleme tabi tutmamız mümkün değildir.

Ganahl Anonim Şirketinin İnternet sayfasının kullanıcılarının hangi hakları bulunmaktadır?

Sizin bilgi talep etme, düzeltme talep etme, silinme talep etme, kısıtlama, verilerin aktarılabilir olmasını talep etme, beyanı geri çekme ve itiraz etme haklarınız bulunmaktadır. Verilerinizin işleme tabi tutulmasının veri koruma yasasını, verilerinizin korunması haklarınızın veya başka türlü yasal hükümleri ihlal ettiği görüşünde iseniz, denetim makamına şikâyette bulunabilirsiniz. Bu makam Avusturya’da Veri Koruma Dairesidir.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda Ganahl Anonim Şirketinde yukarıda veya aşağıda belirtilmekte olan irtibat adresine müracaat edebilirsiniz.

Şahsi verilerinizin güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

Ganahl Anonim Şirketi kayıtlı bulunan şahsi verilerin tesadüfi veya kasti manipülasyonlara, kayıp olmasına veya hasar verilmesine karşı ve yetkili olmayan şahsıların erişmesini önlemek için teknik ve organizasyon açısından güvenlik tedbirleri uygulamaktadır. Güvenlik tedbirlerimiz tekniğin gelişmesi doğrultusunda aralıksız olarak iyileştirilmektedir.

Ganahl Anonim Şirketi İnternet sayfasında başka hangi takibat teknolojileri kullanılmaktadır?

§ 8.1 Google Analitikleri​
İnternet sayfası Google Ireland Limited („Google“) şirketinin Google Universal Analitiklerini kullanmaktadır. Google Universal Analitikleri bilgisayarınıza kayıt edilen ve bunlar sayesinde İnternet sayfasının kullanımının analizinin yapılmasının mümkün olduğu „Cookie“ olarak adlandırılan metin dosyaları kullanmaktadır. Bu Cookie’ler tarafından İnternet sayfasının kullanımı ile ilgili olarak üretilmiş olan enformasyonlar genel olarak Google’nin ABD’de bulunan bir serverine aktarılmakta ve orada kayıt edilmektedir. İnternet sayfasındaki IP anonimleştirmenin aktifleştirilmesi durumunda IP-Adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye Ülkelerinde veya Avrupa Ticari Birliği alanı içerisindeki sözleşmeye dâhil olan diğer ülkelerde önceden kısaltılmaktadır. Bu İnternet sayfası çalıştırıcısının talimatıyla Google bu enformasyonları İnternet sayfasının kullanımını değerlendirmek, İnternet aktiviteleri hakkında rapor düzenlemek ve İnternet sayfasının çalıştırıcısı için İnternet sayfası ile ilgili diğer hizmetlerin sunulması için kullanılmaktadır. Google Universal Analitik tarafından Broverserinizden elde edilmiş olan IP-Adresi Google’de başka veriler ile birleştirilmemektedir. Cookie’lerin kayıt edilmesini browser yazılımınızda ilgili ayarlamaları yaparak önleyebilirsiniz: fakat böyle bir durumda İnternet sayfasının bütün fonksiyonlarını tam kapsamlı olarak kullanamayacağınızda dikkatinizi çekeriz. Ayrıca Cookie’ler tarafından üretilen ve İnternet sayfasını kullanımınız ile ilgili olan verilerin (IP-Adresiniz de dâhil olarak) mevcut bulunan Browser-Plugin buradan indirip enstale ederek Google’ye aktarılmasını ve Google tarafından işleme tabi tutulmasını önleyebilirsinizAşağıdaki link üzerine tıklayarak verilerin Google Universal Analitikler tarafından toplanmasını önleyebilirsiniz. Bu durumda gelecekte İnternet sayfasına girdiğiniz takdirde verilerinizin toplanmasını önleyecek olan bir Opt-Out-Cookie yerleştirilecektir: Universal Analitikleri devre dışı bırakma

Burada Kullanım şartları ve Veri koruma hakkında daha detaylı bilgileri bulacaksınız. IP-Adreslerinin anonim olarak kayıt edilmesinin (IP-Masking) sağlanması için bu İnternet sayfasında Universal Analitiklerin „ga('set', 'anonymizeIp', true);“kodu ile uzatılmış olduğuna dikkatinizi çekeriz. 

Ayrıca tarafımızdan Google Universal Analitikler Adowrds ve Double-Click-Cookie’lerden verilerin istatistiksel değerlendirilmeleri için de kullanılmaktadır. Bu işlemin yapılmasını istemiyorsanız bu olanağı Gösterge ön verileri yönetimi üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. 

Google Analitikleri​
Ganahl Anonim Şirketinin İnternet sayfasında İnternet sayfasının kullanımının analizi için Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) tarafından sunulmakta olan „Google Analitik“ hizmetleri kullanılmaktadır. Cookie’ler tarafından toplanmakta olan enformasyonlar genel olarak ABD’de bulunan bir Google-Serverine gönderilmekte ve orada kayıt edilmektedir.
İnternet sayfamızda AB üye ülkeleri ve Avrupa Ticari Birliğinde bulunan kullanıcılar için IP-Anonimleştirme işlemi uygulanmaktadır (Açıklama: IP-Adresiniz alınmakta fakat hemen anonimleştirilmektedir). Böylelikle sadece şahıs ile ilgili olmayan bir konum belirleme mümkün olmaktadır. Bizim Google Ireland Limited Şirketi ile yapmış olduğumuz talimat verileri sözleşmesi çerçevesinde toplanmış olan veriler yardımı ile İnternet sayfasının ve İnternet aktivitelerinin değerlendirilmesi ve İnternet kullanımı ile ilgili hizmetlerin verilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca bir Browser-Plugin ile Cookie’ler tarafından toplanmış olan enformasyonları (IP-Adresiniz de dâhil olarak) Google Ireland Limited Şirketine gönderilmesini ve orada işleme tabi tutulmasını engelleyebilirsiniz. Aşağıdaki link sizi ilgili Plugin’e götürecektir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Ireland Limited tarafından verilerin kullanılması hakkında detaylı bilgiyi buradan bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Ganahl Anonim Şirketi İnternet sayfasında ne zaman Cookie’ler kullanılmaktadır?

Ganahl Anonim Şirketi İnternet sayfasının kullanılması genel olarak Cookie kullanılmadan mümkündür (açıklama: Cookie olarak browser yardımı ile son cihazınızın üzerine kayıt edilen ufak metin dosyaları anlaşılmaktadır). Eğer siz bunu istemiyorsanız browserinizi Cookie’lerin yerleştirilmesini haber verecek ve buna sadece münferit durumlarda müsaade edeceğiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ganahl Anonim Şirketi İnternet sayfasında Cookie’lerin kullanılmasının müsaade edildiğine dair bir beyan yerleştirilmiş bulunmaktadır. Cookie’lerin devre dışı bırakılması durumunda İnternet sayfamızın fonksiyonlarının kullanılması kısıtlı olabilir.

Cookie’lerin kullanımı hakkında detaylar​
Cookie’ler, diğer takibat teknolojileri ve İnternet analizi için diğer fonksiyonlar bizim İnternet platformumuzda çok çeşitli türlerde şekillerde kullanılabilir. Cookie’ler tarafından üretilen enformasyonlar bizim kendi serverimize aktarılmakta ve sadece orada kayıt edilmektedir. Bu Cookie’ler bizim İnternet sunumumuzun tamamının kullanıcı için daha sevimli, daha etkili ve daha güvenli duruma getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Cookie’ler sayfaya hangi sıklıkla girildiğinin ölçülmesini ve genel navigasyonu sağlamaktadırlar. 
Satın alma işleminin daha da kolaylaştırılması ve daha sonraki sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Cookie’ler çerçevesinde bağlantı sahibinin IP-Adresinin, adının, adresinin ve telefon numarasının tarafımızdan kayıt edildiğine dikkatinizi çekeriz.
İnternet sayfamızı kullanmakla tarafımızdan Cookie’lerin kullanılmakta olduğunu kabul etmektesiniz. Browser ayarlarınızda Cookie’lerin kullanılmasını kabul etmeyebilirsiniz. Bu durumun teknik olarak nasıl olduğunu öğrenmek için lütfen Browser imalatçınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Belirli teknik ve/veya fonksiyonel Cookie’lerin yerleştirilmesine karşı karar verdiğiniz takdirde, İnternet sayfamızın fonksiyonlarının kısıtlı olması mümkün olabilecektir. Ayrıca Cookie’ler tarafınızdan manuel olarak silininceye kadar son cihazınız üzerinde kısmen kayıtlı olarak kalmaktadır.

YouTube Video Plugin’leri

İnternet sayfamızda üçüncü sunucuların içeriklerine bağlantı yapılmaktadır. Bu içerikler Google Ireland Limited tarafından kullanıma sunulmaktadır ("Sunucu"). YouTube de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") tarafından işletilmektedir.
Sayfamıza bağlanmış olan YouTube videolarında genişletilmiş veri koruma ayarı aktifleştirilmiştir. Bu durum İnternet sayfası kullanıcılarından hiçbir enformasyon video açılmadığı takdirde YouTube tarafından toplanmamakta ve kayıt edilmemektedir.
Sunucular tarafından verilerin toplanma amacı, kapsamı ve işleme tabi tutulmaları ve sizin bu konudaki haklarınızı ve özel hayatınızın korunması için ayarlama olanaklar hakkında lütfen Google veri koruma açıklamalarına bakınız.

Temas

Ganahl Aktiengesellschaft