160823_ZIMMERMANN_RONDO_005

Hammadde Dönüşüm Tesisi Hall in Tirol (A)

Zimmermann Ganahl AG

Kullanılmış kâğıt toplama, sınıflandırma ve kâğıt kazanımı Hall/Tirol'daki şirketimizin ana faaliyet konusudur. Atık toplama adalarının bertarafından konteyner hizmetine ve kontrollü evrak imhasına kadar, belediyeler, endüstri, esnaf, ticaret, bankalar, noterler ve avukatlar ile kamusal idareler için bir ortak olarak geniş bir yelpazede hizmetler sunuyoruz.

160823_ZIMMERMANN_RONDO_028

"Kullanılmış kâğıt dünya çapında en çok kullanılan ikincil hammaddedir ve kalıcı olarak iklim korumasına katkıda bulunuyor."

Thomas Baumüller, İşletme Müdürü, Zimmermann Ganahl AG