Rondo Image (62)

Yönetim sistemleri

Sertifikalarımız - kalitenin ışığında.

 
  Kalite Yönetim
Sistemi
ISO 9001
Çevre Yönetim
Sistemi
ISO 14001
Çevre Yönetimi
EFB
Gıda Güvenliği 
Sistem Sertifikasyonu 
FSSC 22000
Orman Koruma 
Konseyi 
FSC CoC
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi 
OHSAS 18001
Tehlikeli Malların 
Taşımacılığında Kullanılacak 
Ambalaj Üretim İzni 
ADR / RID / IATA
Kâğıt Fabrikası
Frastanz

PDF

PDF
 
PDF

PDF
   
Oluklu Mukavva Tesisi
Frastanz

PDF

PDF
 
PDF

PDF
 
Oluklu Mukavva Tesisi
St. Ruprecht

PDF
   
​PDF

PDF
 
Oluklu Mukavva Tesisi
Budapeşte

PDF

PDF
   
PDF
 
Oluklu Mukavva Tesisi
Apahida

PDF

PDF
 
PDF

PDF

PDF
Oluklu Mukavva Tesisi
Targoviste

PDF

​PDF
 
PDF

PDF

PDF
Oluklu Mukavva Tesisi
İstanbul​

PDF
     
PDF
   
Hammadde Dönüşüm Tesisi
Hall 

PDF
 
​PDF
       

ISO 9001 - Kaliteyle başarıya

Uluslararası standart ISO 9001 en başarılı yönetim standartlarından biridir. Müşterilerimizin taleplerine uygun ürünleri ve hizmetleri kesintisiz olarak sağlamakta bizi destekliyor.

Bizim için müşterinin menfaati ön plandadır. Ancak memnun müşteriler bizi yetkin ve güvenilir iş ortağı olarak kabul ettiğinde müşteri odaklı sayılırız. Bunun için temel en yüksek hizmet ve kalite taleplerinin yerine getirilmesidir.

ISO 14001 - Çevremiz için önlemler

Ekonomik, ekolojik ve toplumsal-sosyal kriterleri aynı anda dikkate alan ve çevremizin korunmasına yönelik aktif önlemler alan sürdürülebilir bir şirket yönetimine inanıyoruz. Gelişmiş, enerji verimli ve çevreyi koruyan teknolojilerle üretiyoruz ve tüm zorunlu yasal yönetmeliklere uymayı ve topluma karşı sorumluluk almayı taahhüt ediyoruz.

Şeffaf iletişim politikasıyla ve yerel kamusal ortamın desteklenmesiyle toplumun refahı için sosyal çevreyi belirleyenlerden biriyiz.

FSSC 22000 - Odak noktada gıda maddesi güvenliği

FSSC 22000 uyarınca sertifikayla gıda maddeleri ambalaj üreticisi olarak teslimat zincirindeki güvenliğe katkıda bulunabiliyoruz. Tekniğin ve bilimin güncel durumuna uygun olan analiz, üretim ve test yöntemlerimizle ürünlerimizin nitelikleri hakkında gerekli şeffaflığı sağlıyoruz.br />
Başarılı sertifikayla ticaret ortaklarımıza karşı, gıda maddesi güvenliği için denetlenmiş bir yönetim sistemini entegre ettiğimize dair objektif bir kanıta sahibiz.

FSC CoC - Sorumluluk sahibi ormancılığa ilişkin beyan

Sertifikalı işletmelerimiz aşağıdaki işlemlere ne doğrudan ne de dolaylı olarak katılmayı taahhüt ediyor:

  • Yasa dışı ağaç kesimine, yasa dışı ağaç ve ağaç ürünlerinin ticaretine.
  • Ormancılığa dayalı kullanım sırasında geleneklerin ve insan haklarının ihlal edilmesine.
  • Ormancılık nedeniyle son derece korunmaya değer ormanların tahrip edilmesine.
  • Ormanların önemli oranda tarlalara veya başka kullanım şekillerine dönüştürülmesine.
  • Ormancılıkta genetiği değiştirilmiş organizmaların uygulamaya konulmasına.
  • Çalışma sırasındaki prensiplere ve haklara ilişkin ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) beyanlarında tanımlanmış ILO konvansiyonlarından birinin ihlal edilmesine.

OHSAS 18001 - İş güvenliği yönetim sistemimiz

Sağlığı ve rahatlığı hedefe odaklı destekleyerek şirketimizdeki güvenliği arttırıyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, bunun ana sorumluluğu ise çalışanlarda. Bunu kontrol edilmiş iş yerleri, düzenli aralıklarla bilgilendirmeler ve eğitimler ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasıyla destekliyoruz.

Tehlikeli madde ambalajı - Kontrol edilmiş güvenlik

Tehlikeli maddelerin nakliyesi için öngörülen ambalajlarımız, her ambalajın tehlikeli maddelerin nakledilmesine yönelik uluslararası yönetmeliklere uygun olduğunu garanti etmek için; yetkili resmi kurumlar tarafından tatmin edici olarak görülen kalite güvence programına göre üretilmeli, revize ve kontrol edilmelidir.